Freitag, 4. September 2015 | | |

YB – GCZ 3:1 (2:0)