Sonntag, 26. Februar 2006 | | |

YB – GC 1:1 (1:0)

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

YB - GC

Everson beim Freistoss. Im Hintergrund Ex-YBler Leandro.

YB - GC

YB - GC